Once more on the«Hoard»from cherniyevo. «The hoard of a pilgrim to the holy land», Or just phantasy?

  • Mielczarek Mariusz
Keywords: pilgrim treasure, Holy Land, ancient coins

Abstract

The information, that in 1876 or in 1878 in Cherniyevo village, not far from Stanislavov (at present Ivano-Frankovsk), that a vase full of coins was found by the local priest, was, and is many times, repeated In the numismatic and archaeological literature. The ‘big vase’ consisted of ‘Roman, Palestinian, Arabian and Byzantine coins’. Only 45 pieces were rescued by Aleksander Czołowski (1865-1934). According to the description of B. Janusz among these 45 pieces were coins of ‘Alexander Janneus (105-79), Herod Agrippa (48-99), Augustus, Iulia Augusta, Tiberius (14-37), Nero (54-68), the colony of Ascalon, Antiochus II, the colony of Nicea , Constantine the Great, Valentinian, as well as Judean, Byzantine and Arabian pieces’ (the original form of the note is preserved). The Cherniyevo hoard is similar to the finds from Kaniazja Krynitsa and ‘Galicja”’ which are often considered to be the remains of local numismatic collections. The key to understanding the ‘Pilgrim hoard’ is the activity of Alexander Czołowski, an eminent historian and archivist from Lvov, with a great knowledge of archaeology and numismatics, devoted to the conception of protecting historical monuments. He has also assembled a private numismatic collection, containing a quite significant number of doubtful finds. If the view that the 45 coins rescued by A. Czołowski represent the real structure of ‘the find’ (or more probably the collection) is accepted, it is possible to subscribe to the opinion that such an assemblage was formed in the Near East. The ethnic structure of 19th century Stanislavov region suggests that such assemblage could be transported from Near East to Cherniyev. The general interest in the Holy Land can be supported by historical evidence too. The first known Polish pilgrim to the Holy Land, who also collected coins, is Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1549-1616). It was only іn the second half of the 19th century that the first scientific mission of Poles to the Holy Land began.

References

1. Abramowicz, A. (1981). Początki zainteresowań monetą antyczną w Polsce [Beginnings of interest in the ancient coin in Poland], „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria numizmatyczna i konserwatorska 1, 81-91. [in Polish].

2. Braičevskij, M. I. (1959). Rims’ka moneta na territorii Ukraini [Roman coin on the territory of Ukraine], Kiyiv. [in Ukrainian].

3. Bystroń, J. S. (1930), Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147-1914 [Poles in the Holy Land, Syria and Egypt 1147-1914], Kraków. [in Polish].

4. Chwalewik, E. (1926). Zbiory polskie. Archiwa biblioteki gabinety galerje muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie [Polish collections. Library archives cabinets galleries museums and other collections of memorabilia of the past in homeland and in exile], vol. I, Warszawa-Kraków. [in Polish].

5. Hahn, F., Hochstetter F., Pokorny A. (1886) Unser Wissen von der Erde. Allgemeine Erdkunde [Our knowledge of the earth. General Geography], vol. I,Prag-Leipzig. [in German].

6. Janusz, B. (1918). Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej [Prehistoric monuments of Eastern Galicia], Lwów. [in Polish].

7. Jaworski, F. [Fr. J.] (1905). Jaką drogą poszły zabytki [Which monuments have gone along the road?], „Tydzień”. Dodatek literacko-naukowy „Kurjera Lwowskiego” 13.35, 283-284. [in Polish].

8. Kalinowski, S. (2004). Pielgrzymki Radziwiłów w XVI i XVII wieku [Pilgrimage of the Radziwiłł family in the 16th and 17th centuries], „Peregrinus Cracoviensis” 15, 65-74. [in Polish].

9. Katalog … (1985). Katalog Wystawy Archeologicznej i Etnograficznej we Lwowie 1885 [Catalog of the Archaeological and Ethnographic Exhibition in Lviv 1885], Lwów. [in Polish].

10. Kostrzewski, J. (1949). Dzieje polskich badań prehistorycznych [History of Polish prehistoric research], Poznań. [in Polish].

11. Kropotkin, V. V. (1961). Klady rimskich monet na territorii SSSR, Archeologija SSSR [Treasures of Ancient coins on the territory of the USSR]. Svod Archeologičeskich Istočnikov, vyp. G 4-4], Moskva. [in Russian].

12. Kropotkin, V. V. (1962). Klady vizantijskich monet na territorii SSSR [Treasures of Byzantine coins on the territory of the USSR], Archeologija SSSR. Svod Archeologičeskich Istočnikov, vyp. E 4-4], Moskva. [in Russian].

13. Kubiak, S. (1978). Znaleziska monet greckich z obszaru Polski [Findings of Greek coins from Poland]. „Wiadomości Numizmatyczne” 12.3-4, 190-217. [in Polish].

14. Laszak, E. (2004). Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944) [Scientific activity of Aleksander Czołowski (1865-1944)], Łódź. [in Polish].

15. Majewski, K. (1949). Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich, Wrocław. [in Polish].

16. Mielczarek, M. (1982). Znaleziska monet rzymskich z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi [Findings of Roman coins from Ukraine in the collection of the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź]. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria numizmatyczna i konserwatorska 2, 31-38. [in Polish].

17. Mielczarek, M. (1983). Monety państwa bosforskiego w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi [Coins of Bosnia in the collection of the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź]. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria numizmatyczna i konserwatorska 3, 5-29. [in Polish].

18. Mielczarek, M. (1986). Znaleziska monet starożytnych z Kołomyi i jej okolic, Ukraina. Pomyłka, niedokładności, nieporozumienia [Finds of ancient coins from Kolomyia and its surroundings, Ukraine. Mistake, inaccuracy, misunderstanding]. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria numizmatyczna i konserwatorska 6, 53-60. [in Polish].

19. Mikołajczyk, A. (1975). Antyczne monety w znaleziskach nowożytnych [Ancient coins in modern finds], „Biuletyn Numizmatyczny” 5, 81-82. [in Polish]. 

20. Mikołajczyk, A. (1979). Romantyczne iluzje i ekonomiczna rzeczywistość skarbów monet z XVI-XVII wieku: kilka przykładów środkowopolskich [Romantic illusions and the economic reality of the treasures of coins from the sixteenth to the seventeenth centuries: a few examples of Central Poland], „Wiadomości Numizmatyczne” 23.3, 160-167. [in Polish].

21. Mikołajczyk, A. (1981). Zbiory numizmatyczne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi [Numismatic collection of the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź]. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria numizmatyczna i konserwatorska 1, 5-67. [in Polish].

22. Przybysławski, W. (1898). Dwa złote skarby w Michałkowie, odbitka z Teki Konserwatorskiej [Two golden treasures in Michałków, a copy from the Conservation Tent], Rocznik II, Lwów, 1-13. [in Polish].

23. Przybysławski, W. (1906). Repertoryum zabytków przedhistorycznych Galicyi Wschodniej [Repertory of prehistoric monuments of Eastern Galicia]. Lwów. [in Polish].

24. Pułaski, F. (1903). Wykopalisko monet bosporańskich w Kniaziej Krynicy na Ukrainie, powiat lipowiecki [Excavation of the Bosporan coins in Kniazia Krynica in Ukraine, the Lipowiec district]. „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 14. 1-2, 5-13. [in Polish]. 

25. Radziwiłł, M.K. (1962) „Sierotka”, Podróż do ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, opracowanie L. Kukulski ["Orphan", Journey to the Holy Land, Syria and Egypt 1582-1584, developed by L. Kukulski], Warszawa. [in Polish].

26. Referat … 1925. Referat „O wykopaliskach moner starożytnych na ziemiach polskich”. In Kronika. „Zapiski Numizmatyczne” [Lwów] 1.2, 54. [in Polish].

27. Reychman, J. (1972). Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX w. [Polish Travelers in the Middle East in the 19th Century], Warszawa. [in Polish].

28. Strzałkowski, J. (1991). Zbiory polskich monet i medali [Collections of Polish coins and medals] Łódź. [in Polish].

29. Szarłowski, A. (1887). Stanisławów i powiat stanisławowski pod względem historycznym i geograficzno-statystycznym (z planem miasta i mapą powiatu), Stanisławów. Założenie [Stanisławów and Stanisławów poviat in terms of historical and geographical and statistical (with the city plan and poviat map), Stanisławów. Assumption] … 1925. Założenie „Związku numizmatyków lwowskich. „Zapiski Numizmatyczne” [Lwów] 1.1, 28-30. [in Polish].

30. Zielińska, T. (1991). Zbiory archiwalne Aleksandra Czołowskiego w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. [The collection of the douments of Alexander Cholowski in the Main Archive of the Old Acts] „Archeion” 89, 37-60. [in Polish].

31. Zieliński, J. (1946). Aleksander Czołowski (1865-1944). [Alexander Cholowvki (1865-1944)] „Kwartalnik Historyczny” 53, 459-463. [in Polish].

32. Zima, I. (1992). Aleksander Czołowski jako badacz dziejów Lwowa, Wrocław-Warszawa-Kraków [Aleksander Czołowski as a researcher of the history of Lviv] „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 47.1-2]. [in Polish].

Author Biography

Mielczarek Mariusz

Dr. hab., prof. Mariusz Milcharek

Published
2017-12-21
How to Cite
Mariusz, M. (2017). Once more on the«Hoard»from cherniyevo. «The hoard of a pilgrim to the holy land», Or just phantasy?. The Ukrainian Numismatic Annual, (1), 7-14. https://doi.org/10.31470/2616-6275-2017-1-7-14